افزایش عمر ماندگاری دانه انار با پوشش دهی و اسانس دارچین

نوع رسانه: نشریه فنی
نویسنده : دکتر اکبر جوکار
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 74
تعداد دریافت فایل: 90