تهیه و نگهداری نهاده‌های دامپزشکی- بخش اول( دکتر فاطمه صباغ زاده- رادیو خراسان جنوبی

نوع رسانه: آثار صوتی

تهیه، نگهداری و مصرف واکسن‌ها، داروها و مکمل‌های درمانی از اهمیت ویژه‌ای در دامپزشکی برخوردار است که در سه برنامه‌‌ی رادیویی نکات قابل توجهی در این باره بیان شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 29
تعداد دریافت فایل: 15