اصول بهداشتی تولید و مصرف شیر و لبنیات سالم سنتی یا محلی- دکتر محمد سهرابی، بخش دوم

توضیحات

اگر به هردلیل طرفدار مصرف شیر و لبنیات سنتی هستید خوب است که مخاطرات آن را هم بدانید و به نکات و توصیه‌های بهداشتی دامپزشکی در این باره توجه داشته باشید؛ بویژه دامداران و تولیدکنندگان محترم این محصولات که خود و خانواده‌شان جزو اولین مصرف کنندگان هستند، خوب است با رعایت توصیه‌ها از بروز و شیوع بیماری‌های ناشی از این تولیدات محلی پیشگیری کنند.