نکات لازم برای تولید عسل بهداشتی- دکتر بهزاد عباسوند( رادیو اردبیل به زبان ترکی آذری)

توضیحات

عسل یکی از فرآورده‌های خوراکی بسیار سودمند است که با بی توجهی نسبت به تولید بهداشتی آن، می‌تواند به ماده‌ای آسیب رسان تبدیل شود. مصرف داروهای غیر مجاز، استفاده از آنتی بیوتیک‌ها و رعایت نکردن اصول بهداشتی در زنبورستان از جمله عوامل مؤثر در تولید عسل غیر بهداشتی‌اند.