عوامل مؤثر در پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان


علی رغم اقدامات موفقیت آمیز دامپزشکی کشور در زمینه‌ی کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، همواره لازم است به منظور تداوم برنامه‌های کنترلی، صاحبان طیور روستایی و صنعتی مراقب ورود ویروس بیماری به محل نگهداری پرندگان باشند؛ بویژه در فصل کوچ پرندگان مهاجر و وحشی به کشور که از عوامل مهم انتقال و انتشار ویروس بیماری‌اند. این فیلم، پرداختی گویا و در عین حال زیبا از این جریان است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 22
تعداد دریافت فایل: 29