خوشه چین-چالش ها و راهکارهای بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی خوشه چین شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۲۵ دقیقه

توضیحات

تهیه کننده: مهدی شیار نویسنده: مهدی شیار و ناصر نوروزی کارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی