ارمغان طبیعت-پرورش مرغ بومی- پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۲۵ دقیقه

توضیحات

تهیه کننده و نویسنده: مهدی شیار کارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی