انیمیشن کشتار غیرمجاز و اهمیت معاینه بهداشتی دام زنده قبل از کشتار

توضیحات

یکی از مشکلات بهداشتی کشتار غیر مجاز که در خارج از کشتارگاه‌ها صورت می‌گیرد این است که دام‌ها قبل از کشتار معاینه نمی‌شوند تا بیماری‌ها و آلودگی‌های احتمالی‌شان تشخیص داده شود. کشتار دام بیمار یکی از عوامل مهم ایجاد آلودگی در محیط و انتقال بیماری به انسان و سایر حیوانات است. برخی از این بیماری‌ها حتی جان انسان را تهدید می‌کنند.