انیمیشن کشتار غیرمجاز دام و خطر انتقال بیماری از محیط کشتار به لاشه

توضیحات

محیطی که دام در آن کشتار می‌شود به دلایل مختلف می‌تواند به انواع میکروب‌ها، انگل‌ها و مواد شیمیایی و... آلوده باشد. کشتار سالم‌ترین دام هم در چنین محیطی، سبب آلودگی گوشت، احشا و سایر محصولات دامی و انتقال آن به مصرف کنندگان می‌شود. به این موارد، آلودگی ثانویه می‌‌گویند.