انیمیشن مخاطرات تهیه گوشت از مراکز غیرمجاز

توضیحات

شما هم احتمالاً دیده یا شنیده‌اید که افرادی با مراجعه‌ به مراکز عرضه‌ی گوسفند زنده، اقدام به انتخاب و خرید دام و کشتار آن در محل می‌کنند تا به ‌اصطلاح گوشت دلخواه و مورد نیاز خانواده‌ را تهیه کرده باشند؛ در حالی که هیچ اطلاعی از سلامت آن دام و گوشت و احشای آن ندارند و فقط از روی ظاهر آن قضاوت می‌کنند. چنین دام‌هایی معاینه‌ی قبل و پس از کشتار نمی‌شوند تا سلامت یا بیماری‌ و آلودگی‌هایشان مشخص شود. از طرفی برخی از بیماری‌ها مانند تب کریمه‌- کنگو که برای انسان بسیار هم خطرناک است، اصلاً نشانه‌ای در دام ندارد و دامپزشکی برای پیشگیری از آن، ابتدا اقدام به نگهداری دام کشتار شده در فضای پیش‌سرد کشتارگاه‌ها می‌کند و سپس اجازه می‌دهد عرضه‌ی آن در بازار یا تحویل آن به صاحب دام صورت گیرد.