درمان حیوانات، یک کار تخصصی است- مجله تصویری دامپزشکی

توضیحات

تشخیص و درمان بیماری‌ها نیازمند دانش تخصصی و توانمندی حرفه‌ای است. دانشگاه‌های متعددی تأسیس و کتاب‌های تخصصی بسیاری در این زمینه نوشته شده‌اند تا دانش آموختگان کارآمدی را هرساله به عرصه‌ی بهداشت و درمان جامعه معرفی کنند. درمان حیوانات نیز از این قاعده مستثنی نیست و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که گذشته از ضرورت تأمین رفاه و حقوق حیوانات که درمان درست یکی از حقوق آن‌هاست، با سلامت انسان نیز در ارتباط است. ورود افرا غیر متخصص در این عرصه، گاه آسیب‌های جبران ناپذیری از قبیل مرگ حیوانات، سرایت بیماری‌ به انسان، شیوع بیماری در جمعیت دامی و گاه انسانی و خسارات مالی بسیاری را سبب می‌شود. از قدیم درست گفته‌اند که کار را باید به کاردان سپرد؛ دامپزشکان، تنها کاردانان حوزه‌ی درمان حیوانات‌اند.