ذبح دام و طیور، و بیماری‌های مشترک میان انسان و دام

توضیحات

انتقال عوامل بیماریزا از حیوانات به انسان در بسیاری موارد از راه ذبح غیر بهداشتی دام و طیور در شهر و روستا صورت می‌گیرد. برای مصون بودن از این خطر چه باید کرد؟ فیلم را تماشا بفرمایید.