هاری، بیماری بدون درمان ولی قابل پیشگیری- مجله تصویری دامپزشکی

توضیحات

هاری یکی از بیماری‌های بسیار خطرناک و مشترک میان انسان و حیوانات است؛ به همین دلیل پیشگیری از آن هم بسیار مهم است. واکسیناسیون سالانه‌ی سگ‌های گله و صاحبدار، تعیین تکلیف سگ‌های ولگرد به شیوه‌ای انسانی و کسب آگاهی لازم از راه‌های انتقال ویروس بیماری، عموامل مهم پیشگیری از این بیماری‌اند. برای اطلاعات بیش‌تر لطفاً فیلم را ببینید.