در باره‌ی بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوانات چه میدانید؟- مجله تصویری دامپزشکی

توضیحات

هرگونه بیماری یا عفونتی که به‌طور طبیعی میان حیوانات و انسان قابل انتقال باشد، بیماری مشترک یا زئونوز نامیده می‌شود. نتیجه‌ی پژوهش بشر تا امروز شناسایی تعداد 868 بیماری مشترک بوده است. برخی از آن‌ها به دلیل فراوانی و اهمیت، مشهورترند مانند بروسلوز یا تب مالت، سل، هاری، تب کریمه‌- کنگو، شاربن، سالک، کیست هیداتید، جنون گاوی، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و...با توجه به اهمیت این بیماری‌ها در بهداشت جامعه، روز سیزدهم تیرماه برابر با چهارم جولای که زمان کشف واکسن هاری توسط دانشمند بزرگ، لویی پاستور است، روز جهانی بیماری‌های مشترک نامگذاری شده تا به این مناسبت در سراسر دنیا موضوع اطلاع رسانی و آموزش مردم در این زمینه تیتر برنامه‌ها و رسانه‌ها باشد. دعوت به تماشای این فیلم هم، دعوتی است برای کسب آگاهی بیش‌تر.