اطلاعیه بهداشتی در خصوص بیماری تب برفکی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

تب برفکی از بیماری‌های ویروسی و مسری دامی است که رنج زیادی را متوجه دام‌های بیمار و هزینه‌ی قابل توجهی را متوجه دامداران می‌کند؛ از اینرو رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری و کنترل این بیماری از اهمیت ویژه‌ی برخوردار است. در این اطلاعیه به مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی اشاره شده است.