نشان دامپزشکی، نشانه‌ی سلامت محصولی است که مصرف می‌کنید. مجله تصویری دامپزشکی

توضیحات

وقتی برای تهیه‌ی فرآورده‌های دامی مانند انواع گوشت، احشای خوراکی، لبنیات و... به بازار و فروشگاه‌های مختلف می‌روید، با انواع این فرآورده‌ها به صورت فله‌ای یا بسته بندی روبرو می‌شوید. شما کدام را انتخاب می‌کنید تا از سلامت آن مطمئن باشید؟ چه شاخص‌هایی باید مدنظر باشد؟ این فیلم شما را به‌خوبی راهنمایی می‌کند. نگاه کنید!