فعالیت دامپزشکی در زمینه‌ی تشخیص و کنترل بیماری‌های سل و بروسلوز- مجله تصویری دامپزشکی

توضیحات

سل و بروسلوز، دو بیماری مهم و مشترک میان انسان و دام است که از نظر اقتصادی و بهداشت عمومی، کنترل و پیشگیری از آن‌ها در جمعیت دامی از همیت ویژه‌ای برخوردار است. سازمان دامپزشکی کشور با توجه به این اهمیت این بیماری‌ها برنامه‌های مدونی را در دست اجرا دارد که این فیلم به معرفی آن‌ها پرداخته است.