معرفی تعدادی از آفات گیاه کینوا

نوع رسانه: نشریه فنی
نویسنده : دکتر فاطمه شفقی
کلیدواژگان / برچسب ها :
مدیریت
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 50
تعداد دریافت فایل: 40