تأثیر مصرف کود نیتروژن به صورت آغازگر یا محلول پاشی در افزایش عملکرد نخود دیم

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : هادی خرسندی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 132
تعداد دریافت فایل: 79