بهار، چرای آزاد و بیماری انتروتوکسمی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

بیماری خطرناک و کشنده‌ی انترو توکسمی که به آن قلوه نرمی یا بیماری پرخوری هم‌ می‌گویند، در زمان تغییر فصل و تغییر ناگهانی و سریع جیره‌ی غذایی، دام‌ها( بویژه دام‌های عشایر) را تهدید می‌کند. این بیماری تقریباً شناخته شده است، ولی هنوز هم پرسش‌هایی در باره‌ی آن مطرح است که در این متن تلاش شده به آن‌‌ها پاسخ داده شود.