اطلاعیه‌ی‌ مهم و فوری دامپزشکی درخصوص اقدامات پیش و پس از وقوع سیل

تاریخ انتشار: 1399

وقوع حوادث طبیعی مانند سیل، علاوه بر ویرانی‌ها و آسیب‌های انسانی، بویژه در روستاها با تلفات دامی و زیان‌های اقتصادی قابل توجه در این حوزه همراه می‌شود. به منظور کاهش آسیب‌ها لازم است اقدامات پیشگیرانه همواره مدنظر تولید کنندگان و پرورش دهندگان انواع دام باشد و از سویی در صورت وقوع این حوادث آمادگی لازم برای مقابله با خسارات ایجاد شده و پیشگیری از بروز بیماری‌هایی‌هایی که دام‌ها و گاه انسان‌ها را تهدید می‌کند وجود داشته باشد. در این اطلاعیه توصیه‌های بهداشتی لازم برای دامدارن بیان شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 25
تعداد دریافت فایل: 10