درمان خودسرانه‌ دام‌ها می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای دام و انسان داشته باشد


برخی از پرورش دهندگان انواع دام تصور می‌کنند با مراجعه به داروخانه و دریافت دارو برای حیوانات، راه درمان آن‌ها را کوتاه و هزینه‌ی آن را کم می‌کنند؛ غافل از آن که این کار اغلب به درمان قطعی حیوانات نمی‌انجامد و تنها ممکن است برخی از نشانه‌های بیماری را تخفیف دهد و مانع از درمان صحیح آن‌ها شود. نتیجه‌ی این کار پیشرفت بیماری و وخیم شدن وضع دام می‌شود و اگر به بیماری مسری مبتلا باشد، به سایر دام‌ها سرایت می‌دهد، مشکل را بیش‌تر می‌کند و خسارت اقتصادی بیشتری را سبب می شود؛ از طرفی این کار مخاطراتی را برای سلامت انسان به همراه دارد که در فیلم به همه‌ی این موارد اشاره شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 34
تعداد دریافت فایل: 32