اطلاعیه مهم و فوری دامپزشکی در خصوص اقدامات پیش و پس از وقوع سیل


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

وقوع حوادث طبیعی مانند سیل، علاوه بر ویرانی‌ها و آسیب‌های انسانی، بویژه در روستاها با تلفات دامی و زیان‌های اقتصادی قابل توجه در این حوزه همراه می‌شود. به منظور کاهش آسیب‌ها لازم است اقدامات پیشگیرانه همواره مدنظر تولید کنندگان و پرورش دهندگان انواع دام باشد و از سویی در صورت وقوع این حوادث آمادگی لازم برای مقابله با خسارات ایجاد شده و پیشگیری از بروز بیماری‌هایی‌هایی که دام‌ها و گاه انسان‌ها را تهدید می‌کند وجود داشته باشد. در این اطلاعیه توصیه‌های بهداشتی لازم برای دامدارن بیان شده است.