تا کنون به نقش خود در حفظ سلامت محیط زیست، انسان و سایر موجودات فکر کرده‌اید؟


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

استفاده از هوای سالم، آب سالم و غذای سالم، و دور بودن از انواع آلودگی‌های محیطی، نیاز و حق همه‌ی موجودات زنده است و به جرأت می‌توان گفت حیات و سلامت سایر موجودات، به سلامت و فکر انسان وابسته است. این نوشته سعی کرده است از نگاه متخصصین دامپزشکی به نقش مردم به طور عام و روستاییان و دامداران به‌طور خاص، در حفظ سلامت عناصر زیست محیطی یعنی آب، خاک و هوا؛ و البته غذا، که نیاز حتمی موجودات برای برخوردار بودن از زندگی سالم ا‌ست، بپردازد؛ تا فرصتی باشد که هر کس بیاندیشد آیا تا امروز به نقش خود توجه داشته است؟ و آیا در این مسیر قدمی برداشته‌ است یا نه؟