بروشور اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی در ارتباط با کووید 19در مزارع آبزی پروری

نوع رسانه: بروشور
موسسه / مرکز/ سازمان: سازمان دامپزشکی کل کشور
تاریخ انتشار: 1399

سرفصل‌ها: مقدمه، اقدامات بهداشتی برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا شامل بهداشت فردی، ضدعفونی تجهیزات، ضدعفونی ماهیان و توصیه‌های بهداشتی پرورش.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 7
تعداد دریافت فایل: 2