ترویج پیشگیری از شیوع کرونا در جامعه روستایی و عشایری کشور-نوغانداری

توضیحات

مجری طرح: رسانه سبز گوینده: فرشید فهیم ناظر فنی: علیرضا سیداسحقی کارگردان: محمد عرفانیان