گرده افشانی مصنوعی در باغ های پسته

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : میوه خشک و پسته
  • پدید آورنده : دکتر محمدرضا وظیفه شناس-امیر عرفانیان-محمد متحدی

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات