آبیاری هوشمنددرمزارع وباغ‌ها

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : منابع آب
  • پدید آورنده : دکتر ابوالقاسم حقایقی امیر عرفانیان محمد متحدی

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات