این کباب را هرگز نخورید!

توضیحات

بسیاری از مردم بدون آن که از فواید و زیان‌های مواد خوراکی آگاهی لازم را داشته باشند، آن‌ها را با خیال راحت مصرف می‌کنند در حالی که ممکن است سبب بیماریشان شود. برای کسب آگاهی در باره‌ی یکی از این موارد که شاید شما هم به خوردن آن علاقه داشته باشید، فیلم را ببینید.