ویژه نامه انتخاب نمونه های برتربخش کشاورزی آذربایجان شرقی سال زراعی 1392-1393

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
تعداد صفحات: 46
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 445
تعداد دریافت فایل: 319