نقش دامپزشکی در بهداشت عمومی- دکتر محمد سهرابی

توضیحات

14 مهر روز دامپزشکی است. شما تا چه میزان با فعالیت‌های دامپزشکان آشنا هستید؟ آیا می‌دانید نقش آن‌ها در زندگی شما چیست؟ چه وظایفی را قانون به آن‌ها سپرده است؟ چه نقشی در تأمین بهداشت عمومی دارند؟ و... این برنامه‌ی رادیویی را بشنوید تا با این عرصه‌ی وسیع و مؤثر بیشتر آشنا شوید.