فرایند ایجاد صندوق اعتبارات خرد محلی زنان روستایی و عشایری استان کرمانشاه

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : صندوق اعتبارات خرد
  • کلیدواژگان / برچسب ها: صندوق اعتبارا/کرمانشاه/زنان روستایی,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات

فرایند ایجاد صندوق اعتبارات خرد محلی زنان روستایی و عشایری استان کرمانشاه