جشنواره صندوق های خرد محلی-15مهر-روز جهانی زنان روستایی

  • نوع رسانه : اسلایدویژن
  • موضوعات : صندوق اعتبارات خرد
  • کلیدواژگان / برچسب ها: صندوق اعتبارا/زنان روستایی/فیلم ترویجی,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات

بزرگداشت 15 اکتبر، 23 مهر-روز جهانی زنان روستایی با موضوع صندوق های خرد محلی