معرفی فعالیت های زنان روستایی در صندوق شهرستانی مرودشت استان فارس

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : صندوق اعتبارات خرد
  • کلیدواژگان / برچسب ها: صندوق شهرستانی/زنان روستایی/مرودشت/فارس,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات

معرفی فعالیت های زنان روستایی در صندوق شهرستانی مرودشت استان فارس