سیستم های پرورش تجاری ریزجلبک و تکنیک های برداشت بیومس آنها

  • نوع رسانه : اسلایدویژن
  • موضوعات : سایر موضوعات شیلات
  • پدید آورنده : دکتر زهرا امینی خوئی
  • کلیدواژگان / برچسب ها: پرورش تجاری ,ریزجلبک ,بیومس,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات