پرورش ماهی تیلاپیا در سیستم بیوفلاک

  • نوع رسانه : اسلایدویژن
  • موضوعات : پرورش ماهیان گرمابی
  • پدید آورنده : آقای حبیب سرسنگی علی آباد
  • کلیدواژگان / برچسب ها: پرورش ماهی ,بیوفلاک ,تیلاپیا,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات