مکانیزاسیون و اصلاح ساختار در مزارع پرورش میگو

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : سخت پوستان (میگو،خرچنگ،غیره)
  • پدید آورنده : دکتر علی قوام پور
  • کلیدواژگان / برچسب ها: مکانیزاسیون ,پرورش میگو,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات