قرنطینه در دامپزشکی

توضیحات

قرنطینه‌های دامپزشکی در مرزها، ورودی‌های وسایل حمل و نقل به داخل کشور، و و همچنین قرنطینه‌های موجود در داخل کشور، در واقع مانند سدهایی هستند که از انتقال عوامل بیماریزای دامی به داخل کشور و جابه‌جایی آن‌ها از استانی به استان دیگر پیشگیری می‌کنند. قاچاق دام و فرآورده‌های دامی، دارو، خوراک دام و...، می‌تواند سبب انتقال این عوامل بشود که برخی بسیار خطرناک و آسیب رسان هستند و سلامتی دام و حتی انسان را تهدید می‌کنند. شناخت عملکرد قرنطینه‌ها ما را با بخش مهمی از فعالیت‌های دامپزشکی در سطح کشور آشنا می‌‌کند. این فیلم نمونه‌ای از مجموعه‌ی قرنطینه‌های دامپزشکی را که در آذربایجان شرقی مستقرند و نیز نوع فعالیت آن‌ها را معرفی کرده است.