فیلم آموزش ترویجی بیماری هاری به زبان آذری

توضیحات

هاری یکی از بیماری‌های مهم، خطرناک و مشترک میان حیوانات و انسان است. یکی از راه‌های مؤثر برای پیشگیری از وقوع این بیماری واکسیناسیون سگ‌های صاحبدار و سگ‌های گله، و همچنین کنترل سگ‌های ولگرد است؛ علاوه بر این، دانستن مواردی که مانع انتقال ویروس بیماری به انسان می‌شوند، ضرور است. این فیلم به زبان آذری نکات قابل توجهی را در این باره بیان کرده است.