خطر بهداشتی عرضه و کشتار غیر مجاز دام در حاشیه شهرها


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

کشتار و عرضه‌ی دام و طیور در خارج از کشتارگاه و مراکز عرضه‌ی مجاز، که معمولاً در خیابان و بازارهای محلی، منازل و حاشیه‌ی شهرها صورت می‌‌گیرد مخاطرات زیادی را به صورت مستقیم برای بهداشت عمومی و غرمستقیم از راه آلودگی دام‌های ذبح شده ایجاد می‌کند. این مخاطرات انواعی دارد که در این بروشور به آن‌ها اشاره و مزایای پرهیز از این عمل غیر بهداشتی بیان شده است.