توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از بیماری‌های زنبورعسل در ماه‌های سرد سال


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

برای آماده سازی زنبورستان و کندوها به منظور فراهم شدن شرایط زیستی و بهداشتی لازم جهت زمستان گذرانی مناسب زنبورهای عسل کارهایی لازم است صورت گیرد که این اطلاعیه به موارد مهمی از آن‌ها اشاره دارد. زنبور سالم، عسل خوب و بهداشتی و افزایش درآمد حاصل از کار زنبورداری ایجاب می‌کند که نسبت به یادگیری و اجرای نکات بهداشتی همواره حساس باشید.