مزایای استقرار ایمنی زیستی در مراکز تکثیر میگو

  • نوع رسانه : اسلایدویژن
  • موضوعات : سخت پوستان (میگو،خرچنگ،غیره)
  • پدید آورنده : دکتر عقیل دشتیان نسب
  • کلیدواژگان / برچسب ها: ایمنی زیستی ,پرورش میگو,
  • فایل معرفی

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات