پرورش تک گونه ای و متراکم ماهی سوف سفید در محیط محصور

  • نوع رسانه : اسلایدویژن
  • موضوعات : پرورش ماهیان گرمابی
  • پدید آورنده : دکتر محمد صیادبورانی
  • کلیدواژگان / برچسب ها: پرورش ماهی ,سوف,
  • فایل معرفی

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات