: معرفی کپور ماهیان هندی به صنعت آبزی پروری ماهیان گرمابی

  • نوع رسانه : اسلایدویژن
  • موضوعات : پرورش ماهیان گرمابی
  • پدید آورنده : آقای سید عبدالصاحب مرتضوی زاده
  • کلیدواژگان / برچسب ها: کپور هندی ,ماهیان گرمابی ,آبز ی پروری,
  • فایل معرفی

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات