پرورش ماهی تیلاپیا در سیستم آکواپونیک

  • نوع رسانه : اسلایدویژن
  • موضوعات : پرورش ماهیان گرمابی
  • پدید آورنده : خانم نسرین مشائی
  • کلیدواژگان / برچسب ها: پرورش ماهی ,آکواپونیک ,تیلاپیا,
  • فایل معرفی

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات