معرفی فرآورده های شیلاتی از ماهی کیلکا

  • نوع رسانه : اسلایدویژن
  • موضوعات : سایر موضوعات شیلات
  • پدید آورندگان : خانم مینا احمدی ؛ خانم صغری کمالی ؛ خانم فاطمه نوغانی ؛ آقای رضا روار
  • کلیدواژگان / برچسب ها: کیلکا ,فرآوری,
  • فایل معرفی

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات