چند نکته مهم در باره آنفلوانزای فوق حاد پرندگان


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

با توجه به خطری که از سوی بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان متوجه سلامت پرندگان، صنعت پرورش طیور ، اقتصاد خانوار روستایی و سلامت انسان‌هاست، سازمان دامپزشکی در سطح کشور تلاش فراوانی را صرف آموزش بهره برداران و عموم مردم با استفاده از روش‌های مختلف ترویجی می‌کند تا بیماری کنترل و از خسارات آن پیشگیری شود. بدیهی است که آموزش‌ها زمانی کارساز خواهند بود که مخاطبان آن‌ها نسبت به فراگیری و اقدام به آموخته‌ها فعال باشند و نکات مهم ارائه شده را به‌طور کامل در همه‌ی امور پرورش و نگهداری پرندگان مورد توجه قرار دهند. این رسانه یکی از انواع آموزش‌هاست که به نکات قابل توجه در پیشگیری و کنترل بیماری اشاره کرده است.