توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از بیماری‌های آبزیان در روزهای ابری و بارانی فصل بهار


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

در روزهای ابری و بارانی فصل بهار لازم است به نکاتی بهداشتی توجه و عمل شود که مانع بروز و شیوع بیماری‌ها در آبزیان می‌شود. در این رسانه، به این نکات مهم اشاره شده است.