فصل بهار، و توصیه‌های بهداشتی به دامداران روستایی و عشایر


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

فصل بهار، فصل ناپایداری هوا و وقوع حوادث طبیعی است. برای مصون داشتن دام‌ها از این حوادث و بیماری‌های ناشی از آن‌ها، لازم است به نکاتی بهداشتی توجه و عمل شود که در این رسانه به آن‌ها اشاره شده است.