بهداشت و مرکز جمع آوری شیر

توضیحات

شیر یکی ازتولیدات مهم دامی است که بیشترین میزان مصرف را در این گروه به خود اختصاص داده است؛ بنابراین آلودگی آن سلامت جمعیت زیادی از جامعه‌ی انسانی را تهدید می‌کند. بهداشت و سلامت شیر خام از روستاها و دامداری‌ها شروع می‌شود و تا مراکز جمع آوری شیر ادامه می‌یابد. افراد زیادی در این مسیر لازم است بهداشت را رعایت کنند تا شیر، سالم به کارخانه‌ها و مراکز فرآوری منتقل شود. این افراد به چه نکاتی باید توجه داشته باشند؟ چه کارهایی را باید انجام دهند تا این فرآیند تضمین کننده‌ی سلامت شیری باشد که در نهایت به مصرف ما می‌رسد؟ این فیلم در این باره سخن می‌گوید.